Algemene voorwaarden

Q Bandenservice
Mathenesserdijk 189
3027 BJ Rotterdam
KvK 54393167

Gebruikte banden

Voor gebruikte banden geldt een garantieperiode van twee weken, ingaand vanaf de op de factuur vermeldde aankoopdatum. Door eigen toedoen of nalatigheid veroorzaakte schade valt niet binnen de garantie.

Nieuwe banden

Voor nieuwe banden geldt één jaar fabrieksgarantie, ingaand vanaf de op de factuur vermeldde aankoopdatum. Door eigen toedoen of nalatigheid veroorzaakte schade valt niet binnen de garantie.

Achtergelaten goederen

Indien u zelf autobanden meebrengt ten behoeve van demontage of montage dient u de oude autobanden mee terug te nemen. Indien u wenst banden achter te laten, dan betaalt u € 2,50 per band. Door u achtergelaten banden en/of velgen worden na tien dagen eigendom van Q Bandenservice.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bij aankoop van nieuwe en gebruikte banden is de milieuheffing inbegrepen en worden de banden kosteloos gemonteerd en gebalanceerd. Alle aangegeven prijzen en offertes zijn indicatief en niet bindend.

Betaling

Betaling dient bij het ophalen van de auto plaats te vinden. Indien de klant de betaling niet kan voldoen, zullen alle kosten ter verkijging van de voldoening op de klant verhaald worden, waaronder incassokosten en gerechtelijke kosten.

Aansprakelijkheid

Q Bandenservice is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Een eventuele schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor Q Bandenservice verzekerd is, of in het geval de verzekering de schade niet dekt het bedrag dat overeenkomt met de door Q Bandenservice aan de klant geleverde diensten.

Slotbepaling

Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door Q Bandenservice gewijzigd worden. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 
 
Vredenstein Bridgestone Barum Goodyear Michelin Dunlop